test-za-menadzere
 • Komunikacija

  Reč komunikacija je poreklom iz latinskog jezika (od glagola communicare što znači saopštiti ili učiniti zajedničkim). Ona pre svega predstavlja neprekidan proces razmene poruka pomoću određenih simbola i ostvarivanja kontakata između članova društva. Sve što u životu radimo povezano je sa komunikacijom i ona je osnovno sredstvo u izgradnji međuljudskih odnosa. To je aktivnost koja se često obavlja nesvesno i koja je neprestano prisutna u našem životu tako da se neretko dešava da ostvarujemo komunikaciju sa određenim ljudima ili pojavama, a da to ni ne primećujemo. Poruke koje se razmenjuju mogu imati različita značenja i svrhe, na primer, da informišu, da zabave, da obrazuju, da uvere itd.

 • Veština prodaje

  Veštine su naučene sposobnosti – stvari koje radimo dobro. Većina nas ima mnogo više veština nego što ih je svesna, ali je sklona da svoje veštine uzima zdravo za gotovo – kao nešto što se podrazumeva. Bitne veštine u prodaji su: veštine komunikacije , interpersonalne veštine , organizacijske veštine , veštine istraživanja i analiziranja , veštine rešavanja problema , liderstvo , kompjuterska pismenost , znanje stranih jezika

 • Priprema prodaje

  Priprema prodaje je prvi preduslov za uspešnu prodaju. Zabrinjava koliko se ovoj aktivnosti poklanja malo pažnje.

 • Prezentacija

  Prezentacija je poslednjih godina, može se reći i dve decenije, zahvaljujući savremenim tehnološkim sredstvima veština koja je najviše napredovala. U ovoj temi akcenat je više na određivanju pravilnog cilja prezentacije.

 • Tehnike prodaje

  Tehnike prodaje sublimiraju više veština u jednu, a mnogi je smatraju presudnom za uspešne prodavce.

 • Zatvaranje prodaje

  Do kraja XX veka smatralo se da je ova veština od presudnog uticaja za svaku prodaju. Prethodne dve decenije na ovu aktivnost/veštinu mnogi autori bacaju sasvim drugo svetlo.

 • Test
Ovaj sadržaj je zaštićen, prijavite se i upišite se na kurs da vidite njegov sadržaj!
Skoči na traku sa alatkama